ثبت انتقادات، پیشنهادات و شکایات

شما می توانید انتقادات، پیشنهادات و شکایات خود را از فرم زیر با ما در میان بگذارید.
توجه داشته باشید فقط شکایاتی که با اطلاعات موثق تکمیل داشته باشد، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.لازم به ذکر است آی پی شما جهت بررسی های فنی ذخیره شده و شکایت شما بر اساس زمان ثبت شکایت و موقعیت آی پی شما مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
کارشناسان ما با کمال میل، پذیرای انتقادات و پیشنهادات هموطنان عزیزمان هستند و در اولین فرصت، نسبت به شکایات، انتقادات و پیشنهادات مشتریان، اقدام مؤثر خواهند نمود.پیشاپیش از انتقادات و پیشنهادات ارزشمند شما، کمال سپاس و قدردانی را داریم.

ایمیل پشتیبانی:BizSmart.info@gmail.com